În scopul asigurării unei bune organizări a evaluărilor în vederea autorizării provizorii/acreditării programelor de studii din cadrul Instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care se regăsesc în anexa nr. 2 a ord. ME nr. 1228 din 22.12.2015, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) solicită expedierea în adresa sa până la 31 mai 2018, a unei cereri de programare, care va include și date cu referire la:

• datele de contact ale instituției, precum și ale persoanei responsabile din CEAC (e-mail, tel: fix, mobil);

• lista programelor de studii (cu specificarea codului) preconizate a fi evaluate în vederea autorizării provizorii/acreditării de către ANACEC;

• tipul programului de studii: nivelul 3 ISCED/nivelul 4 ISCED/nivelul 5 ISCED;

• forma de învățământ: cu frecvență/cu frecvență redusă;

• limba de predare;

• perioada de evaluare: sem II – 2018/sem I – 2019

Evaluarea programelor de studii va fi realizată în conformitate cu Ghidul de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic.

Perioadele de formare a managerilor instituționali (responsabililor de programe), a comisiilor pentru evaluarea externă a programelor de studii și evaluările propriu-zise ale programelor de studii vor fi stabilite de către ANACEC și ulterior aduse la cunoștință persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Persoana de contact: Ivan Volentiri

Telefon: (022) 78 38 53; (+373) 67 205 246

E-mail: ivan.volentiri@anacip.md