Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) ca susccesor de drepturi şi obligaţii al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), a preluat solicitările/dosarele cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat.

În prezent sunt în examinare 236 solicitări/dosare de abilitare, inclusiv 85 dosare complete de evaluare pentru abilitare, 8 solicitări de abilitare în baza titlului onorific deținut, 2 solicitări de recunoaștere a dreptului de conducător de doctorat avut peste hotare şi 141 solicitări de prelungire (simplificată) a dreptului de conducător (din care în baza doctorilor pregătiți – 115, a publicaţiilor în reviste importante – 18; a medaliilor primite – 4; a titlurilor/premiilor acordate – 4).

Având în vedere faptul că în prezent se depun cereri pentru granturi doctorale la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, iar mulţi potenţiali conducători de doctorat nu au reuşit să obţină/să-şi prelungească dreptul de conducător de doctorat pe parcursul ultimelor 9 luni, din cauza expirării mandatului membrilor Comisiei de Atestare a CNAA şi inexistenţei altui organ cu drept de luare a deciziilor, ANACEC a decis să examineze în regim de urgenţă dosarele de abilitare. În acest sens, urmează ca la 23 martie 2018 să fie organizată şedinţa Consiliului de Conducere al ANACEC care să aprobe/respingă cererile de abilitare, iar ulterior să fie eliberate certificate de abilitare în baza deciziei luate.