​Ținând cont de solicitările prezentate de instituțiile de învățământ superior, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis inițierea procedurilor de evaluare externă a calității în vederea ​autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii, după cum urmează:

1. Vor fi supuse procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie toate programele de studii superioare, în baza cererilor prezentate de instituții.

2. Vor fi evaluate extern în vederea acreditării, prioritar, în sesiunea de primăvară, programele de studii superioare de licență din domeniile generale de studiu, care nu au fost evaluate anterior;

3. Pentru programele de studii superioare de licență din domeniile generale de studiu evaluate în perioada 2016-2017 va fi stabilită o sesiune ulterioară.

Pentru a planifica și organiza eficient activitățile de evaluare externă, Vă rugăm respectuos, să ne expediați un mesaj de confirmare a intențiilor de evaluare – până la data de 12 februarie 2018. Instituțiile de învățământ superior care organizează programele de studii superioare menționate, vor putea depune cererile și dosarele de autoevaluare în perioada:

06-07 martie 2018 – pentru autorizare de funcționare provizorie;

12-14 martie 2018 – pentru acreditare.

În scopul acordării suportului informațional necesar pentru redactarea rapoartelor de autoevaluare, ANACIP va organiza formări și consultații pentru reprezentanții instituțiilor deînvățământ, precum și pentru responsabilii de programe, în baza înscrierii prealabile, conform următorului orar:

14 februarie 2018 – autorizare de funcționare provizorie (licență);

15-16 februarie 2018 – acreditare (licență);

19 februarie 2018 – autorizare de funcționare provizorie (masterat).

Seminarele vor avea loc între orele 15:00-17:00 la sediul ANACIP, str. șoseaua Hîncești, nr. 38A, biroul 206.Telefon pentru înscriere: 022 54 54 11; e-mail: lucia.sava@anacip.md.