Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că Agentia Națională de Asigurare a Calității în învățământul Profesional (ANACIP) luând în considerație modificările legale survenite odată cu aprobarea Legii nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, publicată pe data de 27.10.2017 în Monitorul Oficial (nr, 371-382), inclusiv a modificărilor survenite în Legea nr. 131 din 07.06.2007, prevederi ce reglementează obligativitatea evaluării externe și acreditării unităților de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, în speța a centrelor de instruire, prefecționare și atestare profesională, propune:

  1. Organizarea unei sesiuni de formare a responsabililor din cadrul Centrelor, în scopul familiarizării acestora cu Metodologia, standardele și procedurile de evaluare externă, inclusiv în vederea acordării suportului în elaborarea rapoartelor de auto evaluare la data de 09 decembrie 2017, în incinta ANACIP, str. Hîncești 38 A, etajul 2, sala de ședințe, ora 9:00;
  2. Centrele care au rapoartele de autoevaluare pregătite și sunt disponibile pentru inițierea procedurii de evaluare externă, pot depune cererea de inițiere a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii la sediul ANACIP;
  3. Data limită de depunere a cererii și raportului de autoevaluare în vederea acreditării programelor de studii, în sesiunea iarna 2017 - primăvară 2018, este 18 decembrie 2017.

Document original