La 24 octombrie 2017, a fost încheiat un acord de colaborare între Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP) și Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). Obiectivul acestei colaborări este de a susține și de a dezvolta sistemul de învățământ din țara noastră, precum și implementarea învățământului profesional tehnic prin sistemul dual.

În cadrul acordului, se urmărește stabilirea unei colaborări durabile şi de succes între insituții, bazată pe principii de paritate, în susţinerea și buna desfăşurare a sectorului educaţiei tehnice, consolidării reformelor demarate în învățământul tehnic şi asigurării procesului de modernizare continuă a sistemului respectiv. Potrivit prevederilor stabilite, partenerii vor dezvolta și vor implementa, în comun, învățământul profesional tehnic prin sistem dual în Republica Moldova; participarea în comun în cadrul procedurii de autorizare/acreditare a programelor din învățământul profesonal tehnic; accelerarea implementării modelului dual de educație profesională în domeniile sectoarelor prioritare, prevăzute în strategiile naționale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului Acord, ANACIP şi CCI RM vor crea un grup de iniţiativă care va identifica sursele și soluțiile de realizare ale acestora, implementarea şi monitorizarea în comun a activităților, precum şi alte cazuri în contextul aceleiaşi idei, cu acordul ambelor insituții.