În zilele de 28 și 29 iunie curent, s-a desfășurat workshop-ul Asigurarea calității/ Qualitätssicherung, cu scopul de a familiariza managerii Școlilor Profesionale cu principiile și mecanismele de evaluare externă a calității programelor de formare profesională în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.                                      

La eveniment au participat reprezentanți ai Școlilor Profesionale din Cupcini, Florești, Căușeni și Școala Profesională Nr. 2 din Cahul.

În cele două zile de lucru, experţii Agenției Naționale a Calității în Învățămîntul Profesional, Andrei Chiciuc, Președinte al ANACIP și Cristina Vulpe, șef Secție Formare Continuă, Direcția Învățământ Profesional Tehnic, ANACIP, au prezentat participanţilor Metodologia de evaluare externă, standarde, indicatorii de performanţă, etc. Totodată, un alt subiect discutat a fost - evaluarea externă a calităţii programelor de formare profesională, unde s-a pus un accent deosebit pe detalierea standardelor, criteriilor, indicatorilor de performanță și a procedurilor de evaluare externă.

După informația prezentată de ANACIP, la sfârșitul zilelor, s-au realizat activități în grupuri per instituție de învățământ profesional tehnic, unde fiecare echipă a avut sarcina de a analiza și de a redacta un raport de autoevaluare pe standarde repartizate. Participanții s-au arătat foarte interesați de această activitate, dând dovadă de multă responsabilitate și acuratețe față de materialul pus în discuție.

Menționăm că acest atelier de lucru a fost realizat datorită Proiectului-parteneriat de instruire a meșteșugarilor Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg, care își desfășoară activitatea în domeniul învățământului profesional tehnic din Republica Moldova cooperând cu instituțiile din acest domeniu.