În data de 29 martie curent, președintele Agenției Naționale a Calității în Învățământul Profesinal, Andrei Chiciuc, a avut o întrevedere cu o delegație de la Fundația Europeană de Formare (ETF - The European Training Foundation), reprezentată de experții: Carmo Gomes și Franca Crestani, în cadrul căreia s-a discutat despre rolul Agenției în devoltarea Cadrul Național al Calificărilor și despre aportul ETF în dezvoltarea cadrului legal al învățământului din Republica Moldova.

Prin urmare, ANACIP a prezentat experților ETF Ghidurile și Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii, si a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă. Totodata, dl Andrei Chiciuc a informat delegația despre etapele și procedurile în baza cărora sunt desfășurate evaluările externe ale calității, modalitatea de organizare a concursului de alegere a membrilor Consiliului de conducere al Agenției și cum are loc procesul de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, menționând că până la momentul actual, au fost evaluate în jur de 200 de programe de studiu din țara noastră. Pe marginea acestui subiect, membrii ETF s-au arătat impresionați de activitatea desfășurată, în scurta perioadă de existență a Agenției, precum și de cooperarea atât națională, cât și internațională efectuată de ANACIP întru dezvoltarea învățământului din Republica Moldova.

Deși Agentia noastră nu este implicată direct în crearea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, expertul ETF - Carmo Gomes, a ținut să sublinieze importanța și rolul ANACIP în dezvoltarea acesteia, spunând că realizarea acestui cadrul presupune investiții foarte mari, timp și persoane calificate, iar contribuția ANACIP ar fi una foarte importantă, deoarece deține experiență în domeniul dat.

Potrivit informațiilor emise de Ministerul Educației, Codul Educației din Republica Moldova cuprinde toate aranjamentele juridice, instituționale și tehnice necesare pentru implementarea și dezvoltarea unui Cadru Național al Calificărilor din RM (CNCRM) pentru învățarea continuă. De asemenea, acesta prevede că CNC este elaborat în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor, și prezintă un instrument unic de stabilire a structurii calificărilor din sistemult de învățământ și de formare profesională. Astfel, acesta trebuie să contribuie la recunoașterea la nivel național și internațional a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor obținute în cadrul sistemului formal de educație sau prin procese de învățare non-formale.

Importanța dezvoltării CNC se deduce și prin prezența stipulărilor cu privire la acesta în Acordul de asociere și în Agenda de asociere, în care se menționează că R.Moldova și UE urmează să coopereze în elaborarea unui Cadru Național al Calificărilor pentru îmbunătățirea transparenței și a recunoașterii calificărilor, și competențelor. De asemenea, în proiectul Uniunii Europene “Asistență tehnică pentru învățământul și formarea profesională în Republica Moldova”, finanțat de UE, se menționează că este necesar în continuare dezvoltarea CNC.

În conformitate cu art. 66 și 97 din Codul Educației, a fost elaborat un proiect de act normativ de instituire a unui Cadru Național de Calificare al Republicii Moldova unificat, care include instrucțiuni de punere în aplicare, funcționare și supraveghere administrativă a cadrului respectiv, care în prezent este în proces de consultanță publică.