Pe data de 10 iunie s-a desfășurat concursul pentru studenți „Bune practici privind implementarea standardelor", organizat de către Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP). Organizarea acestui concurs a avut drept scop stimularea gradului de conștientizare a importanței standardelor în promovarea dezvoltării economice sigure și durabile, inclusiv educarea și încurajarea elevilor și studenților către studierea și implicarea în activitatea de standardizare.

Cu această ocazie, pe parcursul întregii perioade a concursului, INS a organizat un șir de vizite cu elevii și studenții la diferite companii autohtone producătoare și prestatoare de servicii. Astfel, în urma acestor vizite, fiecare participant la concurs și-a prezentat lucrarea în baza cercetărilor, studiilor de caz și analizelor efectuate într-un mod cît mai creativ, conform criteriilor de evaluare stabilite de către organizatori cu privire la: 

- structura lucrării;

- corespunderea temei lucrării cu esența materialului analizat și prezentat în produsul final;

- gradul de utilizare a standardelor în procesul de cercetare;

- actualitatea și caracterul inovativ al temei;

- procesarea și analiza informației teoretice și practice;

- modul de prezentare a lucrării.

După ce toți participanții și-au prezentat lucrările, cei șase membri ai juriului: Iurii SOCOL, Director al INS, Aurelia DUCA, Universitatea de Științe Politice și Economice Europene „Constantin Stere", Viorica CAZAC, Universitatea Tehnică a Moldovei, Constantin CODREANU, Universitatea Tehnică a Moldovei, Virgiliu MOREI, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Veronica BUCUR, ANACIP, s-au retras în deliberări pentru a fi nominalizați cîștigătorii.

Astfel, învingătoarea premiului I a devenit eleva Colegiului Politehnic din Chișinău, specialitatea Standarde, control și certificarea producției, Natalia FRUNZE, care s-a ales și cu un premiu bănesc din partea organizatorilor pentru prezentarea lucrării „Bunăstare și dezvoltare prin standarde" cu un studiu de caz la o fabrică de dulciuri din Chișinău.

De premiul II s-a bucurat echipa USM, facultatea de Fizică și Inginerie, grupa Inginerie și Managementul Calității a anului II, cu subiectul lucrării „Standardele - cheia spre succes", efectuînd un studiu de caz în baza unei companii de mezeluri autohtone.

Premiul III a fost acordat studentului UTM, facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, Igor TRAFAILO, cu subiectul lucrării „Surse de alimentare neîntreruptibile (diferența GOST/EN)".

Fiecare dintre concurenți s-au ales cu diplome de participare, astfel fiind stimulați să participe și la următoarele concursuri.

ANACIP mulțumește studenților pentru receptivitate și implicare activă în cadrul concursului.