Pe data de 13 mai 2016, Padraig WALSH, președintele Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, a distribuit membrilor ENQA o notă informativă care include ultimele noutăți cu privire la deciziile luate în cadrul Asociației. Scopul acestei note este de a informa agențiile-membre despre activitatea ENQA desfășurată pe parcursul întregului an și pentru a îmbunătăți comunicarea între agenții și Consiliu.

În nota informativă, președintele anunță că în cursul reuniunii din luna aprilie, membrii prezenți la Adunarea Generală au aprobat decizia Consiliului de a acorda statutul de membru afiliat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) din Moldova.

Acest statut a mai fost acordat Institutului de Evaluare din Danemarca (EVA) și altor 2 agenții nou create- Agenției MusiQuE (Music Quality Enhancement) care a preluat toate activitățile de asigurare a calității conduse anterior de AEC (Asociația Europeană a Conservatoarelor) și Agenției de Asigurare a Calității și Acreditare în Învățământul Superior din Cipru, care și-a asumat responsabilitățile CEEA (Consiliul de Evaluare educaţională și acreditare).

În această notă, președintele trece în revistă evenimentele și activitățile care urmează să se desfășoare în timpul apropiat. Membrii afiliați sunt încurajați să-și exprime interesul față de găzduirea de evenimente și întâlniri (cum ar fi training-uri, workshop-uri, seminarii, etc.), deoarece este un principiu bun ca agențiile să împartă responsabilitățile de găzduire. Trebuie menționat faptul că reprezentanții de la agențiile interesate de a fi gazda unor astfel de evenimente nu trebuie să fie în proces de evaluare de către ENQA.

Adunarea Generală din 2016 va avea loc în Gloucester, Marea Britanie, în perioada 20-21 octombrie. Reprezentanții agențiilor interesate în prezentarea unor exemple de bune practici, provocări sau probleme soluționate, împărtășirea unui aspect al activității lor, pe care alți membri ENQA le-ar putea găsi interesante, sunt încurajați să contacteze secretariatul ENQA.

Nota informativă o puteți găsi aici.