Dna Doris Herrmann, pe parcursul ultimilor patru ani, AQAS, implicit dumneavoastră, ați devenit un nume cunoscut pe piața educațională din R. Moldova. Dvs. când ați aflat pentru prima dată despre R. Moldova?

Vă mulțumesc pentru amabilitate. Desigur, am auzit despre Republica Moldova înainte, însă înainte să mă implic în proiectul TEMPUS „Dezvoltarea asigurării calității în învățămîntul superior din Republica Moldova” (QUAEM) nu știam nimic despre sistemul educațional din R. Moldova. Deci, atunci când a început acest proiect, a fost un proces de învățare pentru toți partenerii implicați.

 În cadrul proiectului Tempus “Dezvoltarea asigurării calității în învățămîntul superior din Republica Moldova” (QUAEM) și a colaborării ulterioare cu Ministerul Educației, AQAS a evaluat, în vederea acreditării, 15 programe de licență de la 5 universități din Moldova. Aveți formulate careva concluzii valabile pentru toți cei evaluați?

În primul rând, aș dori să subliniez faptul că a fost o plăcere pentru echipa AQAS să realizeze aceste proceduri de acreditare, pentru că acest lucru ne-a oferit șansa de a avea o înțelegere mai bună în ceea ce privește mai multe programe de licență oferite de universitățile din Moldova. Trebuie de menționat că pe parcursul proiectului QUAEM au fost realizate multe lucruri pentru a îmbunătăți calitatea programelor de studii.

Însă AQAS a constatat că există unele provocări care au devenit evidente în cadrul diferitor programe de studii, la diferite universități, astfel încât pare a fi nevoie de modificări la nivelul tuturor universităților sau la nivelul sistemului național de învățământ. Comisiile de experți care au fost invitate de AQAS pentru a evalua programele de studii au ajuns la concluzia că multe programe sunt solide în ceea ce privește conținutul livrat, dar că nu este actualizat, comparativ cu discuțiile științifice din instituțiile de învățământ superior din alte țări europene. De asemenea, ele au criticat faptul că descrierile rezultatelor învățării nu sunt suficient de specifice și oferă prea puține informații studenților. Mobilitatea cadrelor și a studenților, precum și internaționalizarea programelor trebui să fie consolidate. O altă problemă care a fost discutată de membrii comisiilor de experți este faptul că numărul de doctori implicați în procesul de predare este relativ mic și, prin urmare, producția de cercetare științifică este relativ mică. Dar, pentru a soluționa aceste probleme ar trebui să fie implementate schimbări la nivel național, iar problema nu poate fi rezolvată în termen scurt

La moment, toate deciziile Comisiei de Acreditare AQAS au fost pozitive – ACREDITARE. Să înțelegem că studenții programelor evaluate beneficiază de studii compatibile celor germane/europene?

Aproape toate programele de studii au primit o decizie de acreditare pozitivă, deoarece conceptul și conținutul au fost considerate ca fiind solide de grupul de experți. Experții internaționali au confirmat prin această evaluare că programele oferă o calificare adecvată pentru nivelul de licență, conform Cadrului european al calificărilor. Pentru studenții înscriși la unele programe de studii acreditate din Moldova ar putea exista totuși un decalaj în cazul în care aceștia intenționează să urmeze un program de master în Germania. Există două motive posibile, precum lipsa subiectelor moderne” din curricula și cunoștințe limitate ale limbii engleze și, prin urmare, lipsa capacității de a citi literatura științifică din regiunea anglo-americană. Ambele probleme au fost menționate de către diferite grupuri de experți. Dacă ați lua numai aceste probleme ca exemplu, aceasta arată că există încă o diferență între programele de studiu din Moldova și din Germania / alte țări europene. Dar acest lucru nu înseamnă că programele din Moldova nu sunt potrivite pentru necesitățile naționale sau că studenții nu pot concura cu studenții din alte țări europene

O altă activitate importantă în care ați fost implicată, alături de colegii din cadrul agențiilor de asigurare a calității EKKA și NAVO, ține de calitatea de membru în comisia de concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP. Cum apreciați procesul de selectare și dacă aveți careva sugestii pentru viitoarele procese de selectare?

Pentru mine a fost o onoare faptul că am fost invitată să fac parte din Comisia de Concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP. A fost foarte interesant să cooperez cu colegi din Estonia și Belgia / Olanda. Datorită instrumentelor de comunicare moderne noi am reușit în cadrul comisiei să discutăm calificările diferitor candidați la funcția de membru al Consiliului de Conducere al ANACIP.  În opinia mea, consider că a fost o cooperare bună și de succes a comisiei internaționale. Nu a fost ușor să facem o alegere dat fiind numărul mare de candidați calificați din Moldova. Reprezentanți din diferite domenii și de la diferite universități din Moldova, precum și reprezentanți ai studenților au fost selectați de către comisia noastră pentru a susține activitatea ANACIP în următorii ani.

Părerea mea este că a fost luată o decizie înțeleaptă de a implementa ideea unei comisii de concurs internaționale pentru a selecta candidații în consiliul de conducere, deoarece în acest mod este garantat faptul că nu există vreun conflict de interese între instituțiile din Moldova. Pentru următoarea rundă a procesului de selectare aș sugera ca Agenția să aibă formulate niște profiluri ale calificărilor sau criterii pentru selectarea membrilor în consiliul de conducere care ar veni în sprijinul activității unei astfel de comisii internaționale. Candidaților ar trebui să li se ceară să prezinte CV-uri concise (de maximum 3 pagini) și o scrisoare de motivare. Documente comparabile care să se concentreze pe anumite aspecte ar putea face munca candidaților și a membrilor comisiei mai ușoară. De asemenea, ar trebui prevăzut timp suficient pentru membrii comisiei pentru a se întâlni și să poate discuta mai ușor părțile tari și slabe ale candidaților.

Existența unui proces de evaluare externă și acreditare a instituțiilor și programelor lor de studii corelată la cerințele și practicile europene este una nouă pentru R. Moldova. Din experiența dvs., care ar fi provocările cu care ANACIP s-ar putea confrunta și secretele reușitei pentru ca Agenția să realizeze cu succes sarcinile pentru care a fost creată?

În Germania acreditarea instituțională (numită „acreditarea sistemului”) a fost introdusă în anul 2008, deci după ce sistemul de acreditare avea deja aproape 9 ani de experiență în acreditarea programelor. Cu toate acestea, mai există încă o mulțime de provocări pentru a le face față. Unele instituții se avântă în procedura de acreditare fără a fi bine pregătite să parcurgă procesul cu succes. Atunci când acreditarea unui program de studiu eșuează, universitățile din Germania iau atitudine față de rezultat într-o „manieră sportivă”, însă în cazul în care acreditarea unei întregi universități amenință să eșueze agențiile trebuie să facă față la multă presiune din partea diferitor părți interesate, lucru care este greu de manevrat dacă agenția nu este susținută de sistemul de acreditare și de factorul politic.

Acreditările programelor, care au fost practicate de universitățile germane în ultimii 15 ani, au facilitat de asemenea un fel de proces de învățare privind asigurarea calității. Fără acest proces de învățare este foarte greu să reușești la nivel instituțional. Universitățile au nevoie de un sistem intern de asigurare a calității foarte elaborat pentru a obține o acreditare instituțională. Pe parcursul tuturor vizitelor la fața locului pe care AQAS le-a efectuat în Moldova, nu am văzut un astfel de sistem de asigurare internă a calității nici pe departe dezvoltat încă. Presupun că e prea devreme pentru a începe cu instrumentul de acreditare instituțională în Moldova în următorii cinci ani.

Pe parcursul ultimilor ani credem că ați reușit să cunoașteți realitățile și provocările învățământului superior din R. Moldova. Aveți careva sugestii și recomandări pentru actorii (parteneri / participanți / contribuitori) implicați în proces?

Ceea ce am văzut în ultimii ani, au fost oameni foarte motivați: Sper să continuați cu această stare de spirit pozitivă, deoarece doar aceste părți interesate pot influența Moldova în calea pe care o va urma. Sistemul de învățământ superior ar trebui să încerce să consolideze cooperările internaționale cu alte universități și instituții pentru a îmbunătăți schimbul de informații și  cunoștințe cu privire la tendințele internaționale în procesul de predare și de cercetare. Aspectul cercetării trebuie consolidat în universitățile din Moldova la nivel național, deoarece țara are nevoie de proiecte de cercetare moderne, care să răspundă la întrebările societății. Este necesară conștientizarea faptului că este nevoie de un număr mare de doctori calificați foarte buni în universități pentru a pregăti generația următoare să înfrunte provocările viitorului țării dumneavoastră. ANACIP trebuie să învețe să ia decizii nepopulare pentru a stopa programele de studii care nu sunt în conformitate cu cerințele naționale și criteriile de acreditare.