Pe data de 9 decembrie, conform Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (HG 327 / 2019),  ANACEC a lansat concursul privind selectarea membrilor în următoarele Comisii de profil ale Agenției:

1) Comisia de profil în învățământul general;

2) Comisia de profil în învățământul profesional tehnic;

3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue;

4) Comisia de profil în învățământul superior;

5) Comisia de profil în cercetare și inovare.

Până la finele perioadei de depunere a dosarelor pentru concurs au aplicat un număr impunător de candidați, după cum urmează:

1) Comisia de profil în învățământul general - 16 candidați;

2) Comisia de profil în învățământul profesional tehnic - 14 candidați;

3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue - 27 candidați;

4) Comisia de profil în învățământul superior - 61 candidați;

5) Comisia de profil în cercetare și inovare - 76 candidați.

Comisia de concurs pentru selectarea membrilor comisiilor de profil prevăzute la punctele 1) și 3) au făcut parte cinci membri, inclusiv doi reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Din comisia de concurs pentru selectarea membrilor comisiei de profil prevăzute punctul 2) au făcut parte cinci membri, inclusiv un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării și un reprezentant al Consiliului directorilor de instituții de învățămînt profesional tehnic. Din comisia de concurs pentru selectarea membrilor comisiei de profil prevăzute la punctele 4) și 5) au făcut parte parte șapte membri, inclusiv reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi, în funcție de domeniu, ai Consiliului rectorilor sau ai Consiliului directorilor organizațiilor din domeniul cercetării și inovării.

În total, Comisia de concurs, constituită prin ordinul Președintelui ANACEC, a fost alcătuită din 21 membri.

În urma examinării dosarelor de concurs, rezultatele evaluării au fost consemnate în Procesul-verbal al Comisiei de concurs din data de 24 ianuarie 2020. Ulterior, rezultatele evaluării au fost transmise pentru aprobare către MECC.

Conform Ordinului nr. 119 din data de 10.02.2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a aprobat componența nominală a Comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. 

Felicitări persoanelor alese în Comisiile de profil și mulțumiri tuturor celor ce au aplicat și care, cu siguranță, vor fi implicați în procesele de evaluare externă ale ANACEC.

În scopul completării componenței Comisiei de profil în învățământul profesional tehnic, membrii comisiei au decis prelungirea concursului până la data de 28 februarie 2020. Anunțul poate fi accesat aici