În conformitate cu p. II.8, al. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, aprobat prin HG nr. 201 din 28.02.2018, care stabilește, că una dintre funcțiile Agenției constă în controlul respectării cerințelor de acreditare și autorizare a entităților ofertante de programe și servicii educaționale, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educației și Cercetare, Vă informează că:

- va monitoriza organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019 de către instituțiile de învățământ superior;

- va depune eforturi pentru a nu admite ca în lista ofertelor educaționale prezentate de instituțiile de învățământ superior să se regăsească programe de studii superioare de licență neautorizate sau neacreditate de Agenție, cu exceptia celor din domeniile de formare profesională care se află în proces de evaluare externă sau care urmează a fi supuse procesului de evaluare externă a calității în vederea acreditării în sesiunea din toamnă, 2018.