Pe data de 20 mai 2016, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP) a semnat un acord de cooperare cu Agenția Germană de Asigurare a Calității (AQAS), în domeniul evaluării calității și acreditării în învățământul superior. Din partea ANACIP acordul a fost semnat de către președintele acesteia, Andrei Chiciuc, iar din partea AQAS, acordul a fost semnat de către directorul agenției, Doris Herrmann.       

Acordul de cooperare are drept scop stabilirea și dezvoltarea unui colaborări intense între aceste două Agenții, ce poate fi realizat prin schimbul de experienţă și informații din domeniul asigurării calității, transferul de bune practici ale AQAS și promovarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional în structurile de asigurare a calității a Uniunii Europene. De asemenea, acordul implică participarea la proiecte și evenimente comune, implicarea experților AQAS la evaluările externe organizate de către ANACIP, precum și orice alte activități care sunt conforme cu statutul celor două Agenții și au ca scop asigurarea calității în învățământ.

Acordul a fost semnat în cadrul Conferinței finale a proiectului Tempus: Dezvoltarea asigurării calității în învățământul superior din Moldova (QUAEM), care s-a desfășurat pe data de 19 și 20 mai, anul curent. Membrii consorțiului internațional au discutat despre rezultatele obținute în cei 4 ani de implementare a proiectului și impactul acestora în sistemul de învățământ din Republica Moldova.