În perioada 10-14 mai 2016, reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi membrii Consiliului de Conducere ANACIP au efectuat o vizită de studiu la ARACIP și ARACIS, instituţii omoloage din România. Această activitate s-a desfăşurat cu sprijinul Guvernului României şi al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, în cadrul componentei de asigurare a calităţii proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Colegii de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în decursul a două zile, ne-au vorbit despre legislația evaluării calității; politicile europene în asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic; selecția, formarea și managementul evaluatorilor externi și procesul de evaluare externă. Suportul teoretic prezentat a fost însoțit și de niște demonstrații practice la Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, Centrul de calificare și reconversie profesională.

A doua instituție, vizitată de către ANACIP, a fost Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Printre principalele subiecte abordate și puse în discuție s-au enumerat: modalitățile de selectare, instruire și monitorizare a activităților de evaluare ale evaluatorilor, procedurile de evaluare externă a calității pe toate nivelurile de învățământ superior, experiențele de monitorizare a programelor/instituțiilor de învățământ în etapa post-evaluare. De asemenea, colegii de la ARACIS ne-au prezentat informații utile despre managementul intern al Agenției și despre organizarea economică și administrativă.

Obiectivul vizitei - schimbul de experienţă şi transferul de bune practici în asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar şi cel superior, care se implementează în România de peste un deceniu, a fost realizat cu succes, iar cunoștințele obținute vor constitui un suport informațional util pentru activitățile ulterioare ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional. De asemenea, atât ARACIP, cât și ARACIS și-au exprimat disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă cu ANACIP în domeniul asigurării calității în instituțiile de învățământ din România și Republica Moldova.