Miercuri, 13 aprilie 2016, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, elaborată de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, în conformitate cu prevederile Codului Educației. Prin implementarea Metodologiei, ANACIP va contribui la realizarea politicilor statului în domeniul asigurării calității serviciilor educaționale, contribuind la sporirea credibilității învățământului profesional național pe plan internaţional și pregătirea specialiștilor calificați, în corespundere cu standardele europene.

În vederea asigurării funcționalității Metodologiei, urmează a fi finisate elaborarea Ghidurilor de evaluare externă a calității pentru evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și formare continuă. Aceste ghiduri vor oferi suport metodologic cu privire la elaborarea rapoartelor de autoevaluare, conținând proceduri privind derularea procesului și etapele de evaluare externă, finalitățile evaluărilor externe și informații despre standardele, criteriile și indicatorii de evaluare. Implicit, Ghidurile, prin intermediul standardelor pe care le reglementează, vor stabili nivelul minim necesar pentru autorizarea de funcționare provizorie și/sau acreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, precum și reperele pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale.

Procesul de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova a fost stopat în anul 2008, acesta fiind reluat recent cu implicarea agențiilor de asigurare a calității din România, Estonia și Germania. În condițiile de astăzi, majoritatea instituțiile de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, precum și programele lor de studii ale acestora, urmează să fie evaluate extern de către comisii formate din experții evaluatori înscriși în registrul evaluatorilor al ANACIP sau în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior. În urma analizei opiniilor și recomandărilor formulate de experții evaluatori, ANACIP va formula propuneri privind autorizarea/acreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, decizii ce vor fi propuse spre aprobare prin Hotărâre de Guvern. Programele de studii și instituțiile de învățământ existente trebuie să inițieze evaluarea externă a calității în vederea acreditării începând cu anul de studii 2016-2017, iar instituțiile și programele de studii nou create, care vor dori să obțină autorizarea de funcționare provizorie, trebuie să inițieze evaluarea externă a calității imediat. 

Procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării se va desfășura în mai multe etape, inițiativa urmând să vină la ANACIP fie din partea instituției de învățământ, fie din partea Ministerului Educației. La prima etapă, instituțiile vor realiza rapoarte de autoevaluare a calității și le vor depune la ANACIP. Ulterior, Agenția va institui o comisie de experți, care va analiza raportul și, totodată, se va documenta referitor la calitatea procesului educațional în cadrul instituției. Raportul final de evaluare externă a calității va conține recomandări privind autorizarea provizorie sau neautorizarea, acreditarea, acreditarea condiționată, suspendarea procesului de evaluare externă sau neacreditarea. Consiliul de conducere al ANACIP va examina raportul și va lua decizia finală, pe care o va transmite spre aprobare Guvernului, în cazul învățământului profesional tehnic și superior. Costurile evaluării externe a calității vor fi acoperite din resursele instituțiilor de învățământ.

Pentru ca întreg procesul de evaluare externă să decurgă cât mai rapid și eficient, ANACIP va organiza săptămânal, începând cu luna mai, sesiuni de informare, în cadrul cărora managerii instituțiilor de învățământ, responsabili de elaborarea raportului de autoevaluare, vor fi instruiți cu privire la etapele procesului de evaluare externă și vor avea posibilitate de a primi informații detaliate la întrebările apărute pe parcurs.