Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial.

Vă informăm că Direcția Evaluare în Învățământ Superior din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a planificat două sesiuni de recepționare a dosarelor de autoevaluare pentru anul 2019:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că dosarele de atestare, depuse în perioada 29.12.2018 - 20.02.2019 vor fi evaluate în cadrul ședințelor Comisiilor de experți în luna martie 2019.

Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, învingători ai concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță desfășurarea concursului (interviu) pentru ocuparea funcției publice vacante. În rezultatul evaluării lucrărilor scrise, la proba interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante au fost admiși următorii candidați: