Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
Șef al Secției Învăţământ Profesional Tehnic

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
03.02.2017

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei:
Coordonarea proceselor de evaluare externă a calității Coordonarea proceselor de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și/sau acreditării programelor de formare profesională și instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Sarcinile de bază:
 • Coordonarea activității Secției Învăţământ Profesional Tehnic;
 • Coordonarea procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționre provizorie și/sau acreditării programelor de formare profesională și instituțiilor de învățământ profesional tehnic;
 • Elaborarea metodologiei și participarea la instruirea experților-evaluatori care urmează să efectueze misiuni de evaluare externă;
 • Selectarea experților-evaluatori pentru formarea comisiilor de evaluare externă;
 • Participarea la întocmirea calendarului misiunilor de evaluare externă şi a componenţei echipelor de experți evaluatori pentru misiunile de evaluare;
 • Participarea în calitate de coordonator la misiunile de evaluare externă a calității instituţiilor de învățământ profesional tehnic, precum şi a programelor de formare profesională ale acestora;
 • Validarea rapoartelor experților evaluatori şi elaborarea notelor informative cu privire la rezultatele evaluării externe a calității;
 • Înaintarea către conducerea Direcției/Agenției, în baza rezultatelor evaluării externe a calității, a propunerilor de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare, suspendare a procesului de evaluare sau neacreditare a instituţiilor de învățământ profesional tehnic și a programelor de formare profesională ale acestora;
 • Participarea la elaborarea lucrărilor (manuale, ghiduri de bună practică, cercetări şi studii referitoare la domeniul de competenţă al direcției) în domeniul evaluării instituţiilor de învăţământ profesional tehnic şi a programelor de formare profesională ale acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de autoevaluare) a calităţii în instituţiile de învățământ profesional tehnic, în vederea pregătirii către evaluările externe;
 • Managementul documentației.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii superioare de licenţă și masterat sau echivalente, deținerea gradului științific va constitui un avantaj;
 • vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul învățământului;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale din R. Moldova și UE;
 • posedarea abilităților de utilizare a calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 • posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md