Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
 • Specialist principal în Direcția Evaluare în Învățămîntul Superior – 1 unitate
 • Specialist principal în Direcția Acreditare în Învățămîntul Superior – 1 unitate
 • Specialist principal în Direcția Învățămînt Profesional Tehnic – 2 unități

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
03.02.2017

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei:
Acordarea suportului în procesul de evaluare externă a calității în învățămîntul superior, profesional tehnic și de formare continuă.

Sarcinile de bază:
 • Contribuția la evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării şi reacreditării instituţiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, precum şi a programelor de studii ale acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de autoevaluare) a calităţii în instituţiile de învățământ, în vederea pregătirii către evaluările externe;
 • Participarea la instruirea experților evaluatori care urmează să efectueze misiuni de evaluare externă a calității;
 • Întocmirea calendarului misiunilor de evaluare externă şi a componenţei echipelor de experți evaluatori;
 • Participarea în calitate de coordonator la misiunile de evaluare externă a calității instituţiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, precum şi a programelor de studii ale acestora;
 • Participarea la elaborarea lucrărilor (manuale, ghiduri de bună practică, cercetări şi studii referitoare la domeniul de competenţă al direcției) în domeniul evaluării externe a calității instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior și de formare profesională continuă, şi a programelor de studii ale acestora;
 • Managementul documentației.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii superioare de licenţă și masterat sau echivalente;
 • vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul învățământului;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R. Moldova și UE;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 • posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md