Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
Jurisconsult

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
03.02.2017

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei:
Acordarea asistenței juridice în activitatea ANACIP și coordonarea procesului de achiziții publice pentru instituție.

Sarcinile de bază:
 • Acordarea asistenței metodologice conducerii ANACIP, membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP, personalului ANACIP, pe probleme juridice;
 • Participarea la elaborarea actelor ANACIP și ale Consiliului de Conducere al ANACIP;
 • Coordonarea procesului de achiziții publice pentru ANACIP, inclusiv asigurarea legalității actelor și contractelor în acest proces;

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • cunoaşterea legislației Republicii Moldova;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md