Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
 • Specialist în Direcția Acreditare în Învățămîntul Superior – 1 unitate
 • Specialist în Direcția Învățămînt Profesional Tehnic – 1 unitate

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
03.02.2017

Unități disponibile:
2 (două)

Scopul general al funcţiei:
Acordarea suportului în procesul de evaluare externă în învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă.

Sarcinile de bază:
 • Acordarea suportului în activitatea Direcției/Agenției;
 • Acordarea suportului la evaluarea externă a instituţiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, precum şi a programelor de studii ale acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de autoevaluare) a calităţii în instituţiile de învățământ, în vederea pregătirii către evaluările externe;
 • Acordarea suportului în organizarea și desfășurarea instruirilor/formărilor din cadrul Agenției;
 • Managementul documentației.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii profesional-tehnice, superioare sau superioare în proces de finalizare;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R. Moldova și UE;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 • posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md