Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
Specialist principal în Direcția evaluare în învățămîntul superior

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
16.09.2016

Unități disponibile:
4 (patru)

Scopul general al funcţiei:
Acordarea suportului în procesul de evaluare externă în învățămîntul superior.

Sarcinile de bază:
 • Contribuirea la evaluarea & acreditarea instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi servicii educaţionale, precum şi a programelor acestora, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, acreditării şi reacreditării în învăţămîntul superior;
 • Participarea la instruirea experților-evaluatori care urmează sa efectueze misiuni de evaluare;
 • Participarea la elaborarea lucrărilor (manuale, ghiduri de bună practică, cercetări şi studii referitoare la domeniul de competenţă al direcției) în domeniul evaluării instituţiilor de învăţământ, a instituţiilor ofertante de servicii educaţionale şi a programelor acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă a calităţii în instituţiile de învățământ, în vederea pregătirii către evaluările externe.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii superioare de licenţă și masterat sau echivalente;
 • vechime de muncă de cel puţin 3 ani în domeniul învățămîntului;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R.Moldova și UE;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md