Autoritatea publică: 
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei: 
Specialist coordonator în Direcția evaluare în învățământul superior

Data-limită de depunere a dosarului de concurs:
20.05.2016

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei: 
Programator.

Sarcinile de bază:    

 • Propunerea, dezvoltarea și testarea de noi aplicații informatice în vederea introducerii lor in proiectele implementate de Agenție;
 • Administrarea poștei electronice corporative;
 • Administrarea site-ului Web al Agenției;
 • Asigurarea asistenței de specialitate pentru utilizatori;
 • Instalarea și asigurarea funcționării de aplicații informatice noi.


Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:
Parascovia Rudei

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.


Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • cunoștințe în domeniul programării WEB (PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery);
 • experiența în lucrul cu Sistemele de Management al Conținutului (CMS), preferabil Joomla;
 • experiență în gestionarea bazelor de date MySQL;
 • cunoștințe în domeniul administrării site-urilor WEB (hostarea, gestionarea domen-urilor);
 • cunoștințe avansate MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • cunoștințe în domeniul rețelelor (reprezintă un plus);
 • cunoștințe avansate de limba engleză, în special limbajul utilizat în programare va constitui un avantaj.


Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):

 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).


Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa rudei.parascovia@gmail.com