Autoritatea publică: 
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei: 
Specialist coordonator în domeniul relațiilor cu publicul

Data-limită de depunere a dosarului de concurs:
31.01.2016

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei: 
Asigurarea comunicării eficiente a ANACIP cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea ANACIP.

Sarcinile de bază:    

 • Asigurarea transparenţei în activitatea ANACIP, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate;
 • Facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din cadrul ANACIP;
 • Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de ANACIP, pentru luarea deciziilor corecte;
 • Consultarea conducerii şi a angajaţilor ANACIP privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă;
 • Facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul ANACIP;
 • Administrarea paginii web a ANACIP și paginilor Agenției de pe rețelele de socializare.


Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:
Carolina TIMCO

E-mail: anacip@anacip.md

Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată sau part-time.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.


Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare în domeniul jurnalisticii sau conexe;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • posedarea limbii ruse la nivel avansat;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 • posedă abilități avansate de utilizare a mijloacelor tehnicie și a programelor software specifice domeniului de activitate.


Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):

 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).


Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa anacip@anacip.md