• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 8 din 28.04.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la solicitarea de autorizare de funcționare provizorie a programului de doctorat la specialitatea științifică 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii), în cadrul Şcolii doctorale Științe Umaniste, a Consorțiului academic universitar organizat de instituțiile de învățămînt Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Academiei de Știință a Moldovei, și instituțiile de cercetare Institutul de Filologie, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, organizat de instituția publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) 1.0.0   Size: 577.76 KB