• ROM -- Extras din Procesul verbal nr. 6 din 17.02.2016 privind autorizare provizorie a programului de doctorat "Teoria generală a dreptului", organizat în cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice, Politice și Sociologice a Consorțiului academic universitar. 1.0.0   Size: 26.6 KB