• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 7 din 31.03.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la acordarea autorizării de funcționare provizorie Școlii Doctorale Științe Economice și Ecologice și programelor de doctorat, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” 1.0.0   Size: 33.04 KB