• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 7 din 31.03.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la acordarea autorizării de funcționare provizorie Şcolii Doctorale IRIM „Teoria şi practica relaţiilor internaţionale: dimensiunea politico-diplomatică, economică, juridică” și programelor de doctorat, Institutul de Relații Internaționale din Moldova 1.0.0   Size: 35.64 KB