• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 7 din 31.03.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la acordarea autorizării de funcționare provizorie programelor de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Matematica și Știința Informației a Consorțiului Academic universitar instituțiilor Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea Academiei de Științe din Moldova și Institutul de Matematică și Informatică 1.0.0   Size: 27.31 KB