• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 7 din 31.03.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la acordarea autorizării de funcționare provizorie programelor de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a consorțiului instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 1.0.0   Size: 25.98 KB