• ROM -- Extras din procesul verbal nr. 7 din 31.03.2016 al ședinței CC al ANACIP referitor la acordarea autorizării de funcționare provizorie programelor de doctorat în cadrul Școlii Doctorale în domeniul Științe medicale, a consorțiului dintre instituția de învățământ superior Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițeanu” și Centrul Național de Sănătate Publică, Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul de Oncologie, Spitalul Clinic Republican 1.0.0   Size: 29.1 KB