Study Program
Government Decision
Institution
Drept și activitate vamală Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Dreptul afacerilor Universitatea de Studii Politice Europene şi Economice
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Dreptul în afaceri Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Dreptul muncii Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Proceduri judiciare civile Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Proces penal și criminalistică Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Științe penale și criminologie Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept Universitatea „Perspectiva-INT”
Licență
Cu frecvență
Refused
HG Nr.731 din 19.10.2015
Drept Universitatea Slavonă
Licență
Cu frecvență
Refused
HG Nr.731 din 19.10.2015
Drept Institutul Nistrean de Economie și Drept din Bălți
Licență
Cu frecvență
Refused
HG Nr.731 din 19.10.2015
Drept constituțional și drept administrativ Academia de Administrare Publică
Master
Cu frecvență
Refused
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept internațional Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Master
Cu frecvență
Refused
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept patrimonial Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
Refused
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept vamal Academia de Studii Economice din Moldova
Master
Cu frecvență
Refused
HG Nr.883 din 28.12.2015
Dreptul afacerilor Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Master
Cu frecvență
Refused
HG Nr.883 din 28.12.2015