Study Program
Government Decision
Institution
Limbă și literatură română și engleză Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Licență
Cu frecvență
23.02.2016
30.09.2021
Decizia Comisiei de Acreditare AQAS Nr.60 din 22-23.02.2016
Limba și literatura română și franceză Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul
Licență
Cu frecvență
23.02.2016
30.09.2021
Decizia Comisiei de Acreditare AQAS din 22.02.2016 - 23.02.2016
Matematică și Informatică Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău)
Licență
Cu frecvență
01.12.2015
30.03.2020
Decizia Comisiei de Acreditare AQAS din 20.03.2015
Expired
Matematică și Informatică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Licență
Cu frecvență
20.03.2015
30.03.2020
Decizia Comisiei de Acreditare AQAS Nr.58 din 20.03.2015
Expired
Pedagogie primară și educație preșcolară Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău)
Licență
Cu frecvență
24.05.2016
30.09.2021
Decizia Comisiei de Acreditare AQAS din 23.05.2016-24.05.2016
Drept Universitatea de Stat din Moldova
Licență
Cu frecvență
19.10.2015
18.10.2020
HG Nr.731 din 19.10.2015
Drept civil Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept economic Academia de Studii Economice din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept economic Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept financiar-fiscal Academia de Studii Economice din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept internațional Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept internațional și instituțional Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept patrimonial Universitatea Tehnică a Moldovei
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2020
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept patrimonial Universitatea de Stat din Comrat
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2020
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept penal Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept penal Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept penal Universitatea de Studii Europene din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2020
HG Nr.883 din 28.12.2015
Drept penal Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept penal (urmărire penală) Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired
Drept public Universitatea de Stat din Moldova
Master
Cu frecvență
31.12.2015
30.12.2018
HG Nr.883 din 28.12.2015
Expired