În scopul respectării prevederilor Codului Educației ce reglementează procedura de evaluare externă a calității, în speță articolul 113, alin.(4), „evaluarea externă a calităţii în învăţămîntul superior este realizată de către ANACIP sau o altă agenţie de evaluare a calităţii, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior”, art. 114, alin. (7) „evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării se declanşează şi se desfăşoară conform metodologiilor elaborate de ANACIP şi aprobate de Guvern” și art.114 alin. (10) „decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţămînt superior sau de organizare a unui program de studii se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis următoarele:

  1. Evaluarea externă a calității în învățămîntul superior se realizează de către ANACIP sau o altă agenţie de evaluare a calităţii, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior.
  2. Evaluarea externă a calității în învățămîntul profesional-tehnic și de formare continuă se realizează de către ANACIP.
  3. Decizia de contractare a unei agenții străine pentru evaluarea externă a calității  instituțiilor de învățămînt superior finanțate din bugetul de stat se coordonează cu Ministerul Educației.
  4. Agențiile ce vor efectua evaluările externe a calității instituțiilor de învățămînt și a programelor de studii ale acestora vor utiliza metodologiile elaborate de ANACIP şi aprobate de Guvern.
  5. Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în ședințele Consiliului de Conducere al ANACIP.
  6. ANACIP va prezenta către Ministerul Educației decizia Consiliului de Conducere cu privire la rezultatele evaluărilor externe și decizia referitoare la acordarea sau refuzul autorizării de funcționare provizorie/acreditării.