Pe data de 13 aprilie 2016, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, elaborată de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, în conformitate cu prevederile Codului Educației.

We are at the end of the activities planned and carried out within the QUAEM Tempus Project, appropriate time to initiate a review of the results and their impact on the education system in Moldova.

The project was designed starting with a thorough analysis of the existing situation in higher education in Moldova, especially the dimension of quality assurance of studies, based on experience and best practices of educational institutions and quality assurance agencies in the member states of the EU. The objectives set had an ambitious character and aimed at streamlining existing structures for quality assurance within partner higher education institutions, strengthening institutional structures of quality assurance and ensuring the their sustainable operation, support to state entities in Moldova in developing its own quality assurance system at all levels and, as a logical output, external evaluation of four study programs, evaluation conducted in accordance with the ESG accreditation standards.

Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), organizează un concurs pentru studenți și elevi cu tematica Bune practici privind implementarea standardelor,  astfel încât reprezentanții mediului academic, precum și alte părți interesate, vor veni cu idei inovatoare, obținute în urma unei cercetări/studiu de caz/analize, în care să demonstreze beneficiile obținute în urma implementării standardelor.

Pe data de 24 februarie, ANACIP a fost prezent la ședința Consiliului Rectorilor, în cadrul căreia a fost abordate mai multe subiecte importante, printre care: Metodologia de evaluare externă a calităţii și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior și proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat.

In order to achieve its statutory objectives, during the four months of actual activity, the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) has made increased efforts to initiate, develop and promote quality culture in education, study programs evaluation and institutional capacity of education providers by applying the standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area and promoting professionalism and competitiveness in education at all levels.

The external evaluation of higher education (HE) programs seeks to ensure the continuous improvement of the quality in university education and certifies the fact that the results and performance in teaching and research standards assumed by the educational institution corresponds to the intended standards. In the absence of a national quality assurance agency, a great number of HE institutions in Moldova remained unaccredited, while for the others, terms of accreditation expired. Without certifying the quality accreditation of HE programs, HE providers cannot convince (or barely manage to convince) the beneficiaries of educational services of the fact that their programs meet quality standards, as well as that professional training ensures safe placement in the labor market.

QUAEM Tempus project, which started in December 2012, put itself just from the start many ambitious objectives of major national importance for Moldova, including the training of staff involved in quality assurance in Moldovan higher education institutions, active involvement of students in the processes of quality assurance, the establishment of an effective and sustainable dialogue between quality assurance structures and staff, trainings on developing self-evaluation reports of study programs for accreditation purposes, international accreditation of several study programs offered by our higher education institutions at bachelor level, support in capacity building and the establishment of the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP), to name a few.

În data de 02 August 2015, în cadrul primei ședințe a Consiliului de Conducere al ANACIP, a fost aleasă conducerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, după cum urmează:
Președinte - conf.dr.ing. Andrei CHICIUC
Vicepreședinte - conf.dr. Liliana ROTARU
Secretar general - conf.dr. Carolina TIMCO