The training seminar "Capacity Building of ANACIP external evaluators" took place between 15-16 November 2016, being organized by the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP), with the support of the Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education (EKKA). The seminar was attended by 38 local assessors who serve on the committees of external quality assessment for the accreditation of Bachelor’s Degree study programs in the area of general studies "Education Sciences".

Between 24-27 October 2016 ANACIP representatives: Carolina Timco, secretary general ANACIP, Stela Guvir, head of Department of Vocational Education and Training and Olesea Ghedrovici, senior specialist, participated in several activities within the "Capacity Building of ANACIP experts" project funded by the Estonian Government.

On 26-27 September 2016, the representatives of National Agency for Quality Assurance in Professional Education, Andrei Chiciuc, and Carolina Timco, participated in the International Workshop ”The experience of Russia and Europe in the field of quality assurance in higher education: on the way to integration», organized by the National Accreditation Agency in Education from the Russian Federation, Grozny.

National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) at the request of the Government of Republic of Moldova and the Ministry of Education announces the launch, on a priority basis, of the procedure of external quality evaluation of study programs for accreditation in the field of educational sciences. This request appeared in the context of the problems raised by the representatives of specialized local offices from the educational domain and refers to: the quality of initial formation of teaching staff, the quality and limited access to innovative programs of continuous training, as well as the deepening of the crisis in terms of providing teaching staff to general education institutions in the rural areas and the necessity to align to the provisions of the Education Code concerning the minimum qualification of teachers.

On May 20th 2016, the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) signed a cooperation agreement with the Agency for Quality Assurance by Accrediting Study Programmes (AQAS) in the field of quality assessment and accreditation in higher education. The agreement was signed by ANACIP president, Andrei Chiciuc, and by AQAS agency director, Doris Herrmann.

 Between 10 to 14 May 2016, the administrative staff and the Board members of ANACIP  participated in a study visit to ARACIP and ARACIS, counterpart institutions in Romania. This activity was organized with the support of Romanian Government and Austrian Development Agency, within the quality assurance component of the project "Partnership for quality and relevance in ICT vocational education in Moldova".

On the 13th of April 2016, the Government approved the Methodology of external quality evaluation for provisional authorization and accreditation of vocational education and training, higher education and lifelong learning study programs and institutions developed by ANACIP in accordance with the Code of Education. By implementing the methodology, ANACIP will contribute to the realization of the state policies in the area of ensuring the quality of educational services, and this fact will lead to the growth of the credibility of the national professional education on the international level and the training of qualified specialists in accordance with the European standards.

În scopul respectării prevederilor Codului Educației ce reglementează procedura de evaluare externă a calității, în speță articolul 113, alin.(4), „evaluarea externă a calităţii în învăţămîntul superior este realizată de către ANACIP sau o altă agenţie de evaluare a calităţii, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior”, art. 114, alin. (7) „evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării se declanşează şi se desfăşoară conform metodologiilor elaborate de ANACIP şi aprobate de Guvern” și art.114 alin. (10) „decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţămînt superior sau de organizare a unui program de studii se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis următoarele: