Astăzi, 11 februarie 2016, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a participat la Forumul Internațional "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeană prin Educație-Cercetare-Inovație" - TRIANGLE 2016, găzduit de către Academia de Studii Economice din Moldova. În cadrul unei prezentări pe tema “Asigurarea calității în învățământul profesional”, Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, a vorbit despre standardele, criteriile și indicatorii de performanţă pentru evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior. Atât în raport, cât și pe parcursul discuțiilor ce au urmat, un accent deosebit s-a atras asupra indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea activităților de cercetare științifică desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în special indicatorii ce evaluează gradul de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare științifică și inovare.

Chisinau, Moldova State University, 7-9 April 2015

The conference is organized under the Tempus project “Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova - QUAEM”, with active involvement and participation of the National Agency for Quality Assurance in Vocational Education (ANACIP).

În perioada 14-15 Mai 2015, în or. Yerevan, Armenia, se va desfășura a noua Conferință a miniștrilor Procesului Bologna și al Patrulea Forum al Procesului Bologna. Principalele tematici abordate în viitoarele discuții si decizii vizează două subiecte esențiale din învățământul superior european:  asigurarea mobilității studenților și asigurarea calității studiilor.

Regarding the organization of evaluations in Autumn of 2016, we are informing you that the period for application for the authorization of temporary functioning and accreditation of study programs and educational institution was set to: 12.09-26.09.2016.

The approval of the structure of the external Commissions will take place during the meeting of the ANACIP Board on 29.09.2016.

The procedure of external evaluation will take place during October - November 2016.

The Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) is a non-governmental and non-profit association, with 34 members from 21 countries, dedicated to the development of quality assurance and quality improvement in higher education in Central and Eastern Europe. It was founded on October 13, 2001 in Krakow, Poland, and was legally registered in Düsseldorf, Germany on July 4, 2011.

On March 26, in Chisinau took place both the official launch of the National Agency for Quality Assurance in Education and Research and "Crystal of Quality" Awards given to educational institutions and people who contributed to the promotion of quality culture in Moldovan education. The event marked the transfer from the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) to the National Agency for Quality Assurance in Education and Research (ANACEC) through the absorption of the National School Inspectorate and the National Council for Accreditation and Attestation.

In accordance with Government Decision no. 201 from 28.02.2018 on the organization and functioning of the National Agency for Quality Assurance in Education and Research, it was decided to change the name of the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) in the National Agency for Quality Assurance in Education and Research (ANACEC ) and its reorganization through the absorption of the National School Inspectorate and the National Council for Accreditation and Attestation.The National Agency for Quality Assurance in Education and Research is the successor of rights and obligations of the absorbed legal entities.

During the period 16 -17 March 2017, Andrei Chiciuc, President of ANACIP and Alexandru Cauia, member of the Governing Board and Lucia Sava, Head of Department for Accreditation in Higher Education, attended the training session of ARACIS evaluators, held at the "Lucian Blaga" University in Sibiu, Romania.