Astăzi, 11 februarie 2016, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a participat la Forumul Internațional "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeană prin Educație-Cercetare-Inovație" - TRIANGLE 2016, găzduit de către Academia de Studii Economice din Moldova. În cadrul unei prezentări pe tema “Asigurarea calității în învățământul profesional”, Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, a vorbit despre standardele, criteriile și indicatorii de performanţă pentru evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior. Atât în raport, cât și pe parcursul discuțiilor ce au urmat, un accent deosebit s-a atras asupra indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea activităților de cercetare științifică desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în special indicatorii ce evaluează gradul de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare științifică și inovare.

Forumul International, care se află la a 2-a ediție, s-a realizat în cadrul temei "Învățământul Superior – Asigurarea funcționării triunghiului cunoașterii ", în scopul sprijinirii obiectivelor celei de-a IX-a ediție a Conferinței Ministeriale a Procesului Bologna (Erevan, 14-15 mai 2015) prin crearea legăturii dintre educația, inovare și oportunitățile de angajare, ca părți componente a triunghiului cunoașterii, unde programele cu orientare profesională joacă un rol important.

La eveniment au fost prezenți peste 300 de persoane, printre care: studenți, cadre didactice universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, antreprenori și tineri cercetători din Republica Moldova și UE. Forumul a fost deschis cu o prezentare a legăturilor menționate mai sus ale triunghiului cunoașterii la nivel sistemic, prin prisma viziunii țării gazdă - Republica Moldova, ținând cont, în același timp, de punctul de vedere al Comisiei Europene privind Responsabilitatea în cadrul Cercetării și Inovării (RCI). Cele două sesiuni paralele ale Forumului (cu ateliere interactive, sesiuni de mese rotunde și discuții de panel) au dezvoltat 2 teme majore, și anume: identificarea învățământul profesional în cadrul Spațiului European pentru Învățămîntului Superior (SEÎS) și asigurarea funcționării triunghiului cunoașterii în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.