Guvernul a aprobat în ședința de astăzi Regulamentul de organizare și funcționare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP). Noua structură va evalua programele tuturor instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, ale universităților și ale instituțiilor de formare continuă  și va efectua acreditarea instituțională.

Agenția este o entitate independentă, care va activa în baza standardelor și metodologiilor de evaluare externă și acreditare, elaborate de ea însăși și aprobate de Guvern. Evaluarea va viza mai multe aspecte: capacitatea instituțională, rezultatele academice, calitatea programelor, nivelul de calificare a cadrelor didactice, rezultatele cercetărilor științifice, managementul instituțional, gradul de inserție a absolvenților în cîmpul muncii etc. În baza rezultatelor evaluării efectuate de ANACIP, Ministerul Educației va înainta Guvernului propuneri de autorizare de funcționare provizorie, acreditare sau neacreditare a unui program de studii, respectiv de acreditare sau retragere a dreptului de activitate a unei instituții de învățămînt superior.

După obținerea acreditării, programele de studii şi instituţiile vor fi supuse evaluării externe cel puţin odată la 5 ani.