Ca urmare a aprobării de către Guvernul Republicii Moldova a Metododologiei  de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, ANACIP anunță inițierea procedurilor de evaluare externă.

Prioritățile evaluărilor externe ale calității, pentru anul 2016, sunt:

- Realizarea prevederilor Planului de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018,

- Autorizarea de funcționare provizorie a programelor și instituțiilor prestatoare de servicii educaționale,

- Acreditarea programelor de studii.

În scopul familiarizării cu procedurile ce vor fi aplicate în cadrul evaluărilor externe și conținutul rapoartele de evaluare, ANACIP anunță organizarea unor sesiuni de informare, ce vor avea loc pe data de: 3, 5, 17, 19, 31 mai și 2, 7, 9 iunie. Sunt invitați managerii de asigurare a calității din cadrul instituțiilor de învățământ, precum și toți ce sunt interesați de acest subiect.

Pentru detalii suplimentare și înregistrarea la sesiunile de informare, puteți apela la nr. de telefon: (022) 44 55 17.

Vă informăm că perioadele de depunere a cererilor și dosarelor de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, sunt:

1. 16.05-10.06.2016

2. 12.09-26.09.2016.

3. 04.12- 31.12.2016