Pe data de 24 februarie, ANACIP a fost prezent la ședința Consiliului Rectorilor, în cadrul căreia a fost abordate mai multe subiecte importante, printre care: Metodologia de evaluare externă a calităţii și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior și proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat.

La invitația domnului Grigore Belostecinic, președintele Consiliului Rectorilor și rector ASEM,  în cadrul ședinței, Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, a prezentat  Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, iar Carolina Timco, secretar general ANACIP, a prezentat Metodologia de calcul a tarifelor. Prezentările au fost urmate de discuții constructive, în cadrul cărora s-au oferit răspunsuri și explicații la întrebările membrilor Consiliului, și s-au conturat câteva propuneri importante cu privire la Metodologie.

Acad. Andrei Galben, rectorul ULIM, a propus elaborarea și completarea indicatorilor de performanță, utilizați în evaluarea instituțională, cu indicatori ce vor permite aprecierea impactului social și a implicării personalului Universităților în soluționarea necesităților comunității. De asemenea, a menționat necesitatea ajustării prevederilor “Planului-cadrul pentru studii superioare”, precum și a altor acte elaborate și aprobate de către Ministerul Educației, la prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității – activitate ce va fi necesară de realizat după aprobarea Metodologiei prin Hotărâre de Guvern. Acad. Gheorghe Cimpoieş, rectorul UASM, s-a pronunțat cu privire la dispariția necesității acreditării științifice a Universităților, menționând importanța viitoarelor acreditări instituționale ce vor fi operate de către ANACIP. Prof. Oleg Balan, rectorul Academiei de Administrare Publică, și-a exprimat opinia cu privire la subiectul legalității prevederilor proiectului de Metodologie, subliniind necesitatea urgentării modificărilor prevederilor Codului Științei, în special a celor ce intră în contradicție cu prevederile Codului Educației.

Propunerile înaintate de către membrii Consiliului Rectorilor prezenți la ședință, urmează a fi analizate, iar ANACIP se declară întotdeauna receptiv pentru a răspunde la întrebările, doleanțele și recomandările apărute pe parcurs.