Ms. Doris Herrmann, over the last four years, AQAS, implicitly you, have become familiar names on the educational market in the Republic of Moldova. When did you hear for the first time about the Republic of Moldova?
Thank you for your kindness. Of course, I have heard about the Republic of Moldova before, but before I got involved in the TEMPUS project „Development of Quality Assurance in in Higher Education in Moldova” (QUAEM) I had no knowledge about the educational system of Moldova. So when the project started it was a learning process for all partners involved, I suppose.

We are at the end of the activities planned and carried out within the QUAEM Tempus Project, appropriate time to initiate a review of the results and their impact on the education system in Moldova.

The project was designed starting with a thorough analysis of the existing situation in higher education in Moldova, especially the dimension of quality assurance of studies, based on experience and best practices of educational institutions and quality assurance agencies in the member states of the EU. The objectives set had an ambitious character and aimed at streamlining existing structures for quality assurance within partner higher education institutions, strengthening institutional structures of quality assurance and ensuring the their sustainable operation, support to state entities in Moldova in developing its own quality assurance system at all levels and, as a logical output, external evaluation of four study programs, evaluation conducted in accordance with the ESG accreditation standards.

Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), organizează un concurs pentru studenți și elevi cu tematica Bune practici privind implementarea standardelor,  astfel încât reprezentanții mediului academic, precum și alte părți interesate, vor veni cu idei inovatoare, obținute în urma unei cercetări/studiu de caz/analize, în care să demonstreze beneficiile obținute în urma implementării standardelor.

Pe data de 24 februarie, ANACIP a fost prezent la ședința Consiliului Rectorilor, în cadrul căreia a fost abordate mai multe subiecte importante, printre care: Metodologia de evaluare externă a calităţii și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior și proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat.

Astăzi, 11 februarie 2016, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) a participat la Forumul Internațional "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeană prin Educație-Cercetare-Inovație" - TRIANGLE 2016, găzduit de către Academia de Studii Economice din Moldova. În cadrul unei prezentări pe tema “Asigurarea calității în învățământul profesional”, Andrei Chiciuc, președintele ANACIP, a vorbit despre standardele, criteriile și indicatorii de performanţă pentru evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior. Atât în raport, cât și pe parcursul discuțiilor ce au urmat, un accent deosebit s-a atras asupra indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea activităților de cercetare științifică desfășurate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în special indicatorii ce evaluează gradul de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare științifică și inovare.

In order to achieve its statutory objectives, during the four months of actual activity, the National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP) has made increased efforts to initiate, develop and promote quality culture in education, study programs evaluation and institutional capacity of education providers by applying the standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area and promoting professionalism and competitiveness in education at all levels.