On the 13 May 2016, Padraig Walsh, the president of the European Association for Quality Assurance in Higher Education, distributed a note to ENQA members that included the latest news on decisions taken within the Association. The purpose of this note is to inform the member agencies about the activity of ENQA held throughout the year and to improve the communication between the agencies and the Council.

 Between 10 to 14 May 2016, the administrative staff and the Board members of ANACIP  participated in a study visit to ARACIP and ARACIS, counterpart institutions in Romania. This activity was organized with the support of Romanian Government and Austrian Development Agency, within the quality assurance component of the project "Partnership for quality and relevance in ICT vocational education in Moldova".

Ca urmare a aprobării de către Guvernul Republicii Moldova a Metododologiei  de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, ANACIP anunță inițierea procedurilor de evaluare externă.

Pe data de 13 aprilie 2016, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, elaborată de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, în conformitate cu prevederile Codului Educației.

On the 13th of April 2016, the Government approved the Methodology of external quality evaluation for provisional authorization and accreditation of vocational education and training, higher education and lifelong learning study programs and institutions developed by ANACIP in accordance with the Code of Education. By implementing the methodology, ANACIP will contribute to the realization of the state policies in the area of ensuring the quality of educational services, and this fact will lead to the growth of the credibility of the national professional education on the international level and the training of qualified specialists in accordance with the European standards.

În scopul respectării prevederilor Codului Educației ce reglementează procedura de evaluare externă a calității, în speță articolul 113, alin.(4), „evaluarea externă a calităţii în învăţămîntul superior este realizată de către ANACIP sau o altă agenţie de evaluare a calităţii, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior”, art. 114, alin. (7) „evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării se declanşează şi se desfăşoară conform metodologiilor elaborate de ANACIP şi aprobate de Guvern” și art.114 alin. (10) „decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de activitate a unei instituţii de învăţămînt superior sau de organizare a unui program de studii se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional”, Consiliul de Conducere al ANACIP a decis următoarele: